Factions Stats: Territories Controlled

順位 名前 Members Territories Controlled プレイ時間 キル数 死亡数 Exp Collected Diamond Mined
1 Catworks 24 101 101日 1,717 384 17,010 1,305
2 Squid 25 97 数秒前 0 0 0 0
3 NomlishSamurais 25 92 29日 2,127 228 3,012 384
4 Volvox 16 88 53日 903 202 19,286 822
5 Ragumen 19 85 73日 816 222 18,879 1,239
6 R18 16 80 41日 187 85 15,892 2,372
7 Arks 11 73 2日 0 0 52 10
8 GoodGameGorillas 10 64 9日 322 50 1,632 194
9 ECO 6 59 2日 2 3 252 75
10 Neosquid 20 54 8日 38 72 765 345
11 Cats 9 54 6日 13 20 206 58
12 manmosuteikoku 6 53 10日 29 65 1,056 890
13 LittleHokkaido 9 51 3日 2 3 177 39
14 LoL 12 50 28日 158 118 9,039 609
15 MeLookT 10 45 5日 58 54 495 129
16 alias 15 41 79日 878 526 18,675 4,716
17 Yakara 6 40 17日 28 44 5,929 302
18 Doge 9 39 7日 61 119 2,116 507
19 iMAS 7 38 17日 48 47 2,055 566
20 Blackersquid 11 38 6日 52 89 1,905 361