Outpost 324 dias atrás

  • Comprimento: 7 minutos 30 segundos
  • Participantes: 21
  • Matanças: 163
  • Mortes: 178

Red Team 10 Venceu

Perde Matanças Mortes
Wlkeria Wlkeria 20 11
Saya210 Saya210 17 0
_Be4_ _Be4_ 12 15
Lolita_Police Lolita_Police 7 10
Ha0Ria10 Ha0Ria10 7 7
sandcotton sandcotton 7 8
fiore123 fiore123 4 2
kotomii kotomii 3 10
IamsocuteDirt IamsocuteDirt 2 6
sokeko sokeko 0 11

Blue Team 11 Vence

Perde Matanças Mortes
Nmasaa Nmasaa 16 0
Lejenay23 Lejenay23 15 7
nemono nemono 14 19
Dawn_A Dawn_A 11 7
nekonero nekonero 10 9
_Poteon_ _Poteon_ 6 13
Milid Milid 5 8
nayuta_ikaten nayuta_ikaten 2 7
nekopan_ nekopan_ 2 6
_ASPARAGUSenSen_ _ASPARAGUSenSen_ 1 3
YUKI_N1146 YUKI_N1146 1 1