Chasm 761 dias atrás

  • Comprimento: 11 minutos 51 segundos
  • Participantes: 14
  • Matanças: 105
  • Mortes: 121

Blue Team 8 Vence

Perde Matanças Mortes
29MaN 29MaN 11 7
_xxRESYxx_7810 _xxRESYxx_7810 11 9
yorodeyansu yorodeyansu 9 13
Zacky0824 Zacky0824 8 8
RoastTofu RoastTofu 6 10
ChiRuLu_ ChiRuLu_ 0 1
touya2051 touya2051 0 6
hikaruhine hikaruhine 0 3

Red Team 6 Venceu

Perde Matanças Mortes
Hagu104 Hagu104 11 4
K_Shizuku K_Shizuku 7 9
BlackGamer_1113 BlackGamer_1113 5 4
sensen213151812 sensen213151812 4 16
AKAMUTU AKAMUTU 1 0
hokkai1035 hokkai1035 0 1