Grassland Planet 826 dias atrás

  • Comprimento: 17 minutos 32 segundos
  • Participantes: 11
  • Matanças: 173
  • Mortes: 199

Red Team 5 Vence

Perde Matanças Mortes
Technoa_091 Technoa_091 19 15
Ares_3s Ares_3s 17 14
zatsushi zatsushi 12 8
shionori777 shionori777 10 8
tukimi1215 tukimi1215 8 16

Blue Team 6 Venceu

Perde Matanças Mortes
25mg 25mg 24 4
syuntaro73 syuntaro73 22 21
OutsideR_RequieM OutsideR_RequieM 15 16
nekonekokun nekonekokun 5 7
blackcat0507 blackcat0507 5 18
akiyoshitoshi akiyoshitoshi 2 3