The Two Towers 868 dias atrás

  • Comprimento: 9 minutos 50 segundos
  • Participantes: 35
  • Matanças: 187
  • Mortes: 217
  • aisu1 aisu1 destruiu 33% de TowerCoreR para Red Team
  • dragon075 dragon075 destruiu 100% de TowerCoreL para Red Team

Red Team 18 Venceu

Perde Matanças Mortes
Charlotte_Holmes Charlotte_Holmes 18 5
Creamy_Girl Creamy_Girl 16 7
Mac_ocean716 Mac_ocean716 10 5
SHC SHC 7 7
aisu1 aisu1 6 6
neko501 neko501 5 2
Ma_Tya_ Ma_Tya_ 4 3
hara280 hara280 3 9
yukeyuhu yukeyuhu 2 7
lbilenqD lbilenqD 2 2
_mi _mi 1 0
skies1510 skies1510 1 0
dragon075 dragon075 1 5
Zacky0824 Zacky0824 1 7
ynyn ynyn 0 0
noeru0918 noeru0918 0 0
kai4432 kai4432 0 1
goripi goripi 0 8

Blue Team 17 Vence

Perde Matanças Mortes
read1025 read1025 17 11
L0LEZ L0LEZ 16 3
hanzi811 hanzi811 15 5
moyangu moyangu 11 6
chino_kahu chino_kahu 10 3
Co0Ked_cH1cKeN Co0Ked_cH1cKeN 9 7
RemHal RemHal 9 9
DEBU_NEET DEBU_NEET 5 2
PON_CHAN PON_CHAN 2 8
anonymous0001 anonymous0001 2 4
mogumogu0501 mogumogu0501 2 4
syouta33 syouta33 1 1
eiki222 eiki222 1 2
Tuyoshi1018 Tuyoshi1018 1 5
ogayuu ogayuu 0 0
keito01 keito01 0 6
Yuuki530 Yuuki530 0 3