Leafy Garden 873 dias atrás

  • Comprimento: 5 minutos 10 segundos
  • Participantes: 19
  • Matanças: 51
  • Mortes: 51
  • HurinKazan HurinKazan destruiu 100% de Left Monument para Red Team
  • _Be4_ _Be4_ destruiu 100% de Right Monument para Red Team
  • kitunebito kitunebito vazou Core para Blue Team
  • MeQty MeQty destruiu 100% de Left Monument para Blue Team

Red Team 10 Venceu

Perde Matanças Mortes
_Be4_ _Be4_ 9 3
carki carki 5 4
CloudArtz CloudArtz 4 3
kitunebito kitunebito 3 3
kakukakutaiki kakukakutaiki 3 1
_Poko _Poko 1 2
Shishiuri Shishiuri 1 4
Miyaringo Miyaringo 0 1
Thouzer1966 Thouzer1966 0 1
HurinKazan HurinKazan 0 3

Blue Team 9 Vence

Perde Matanças Mortes
_Kito _Kito 8 4
nossan403 nossan403 6 2
kohei20 kohei20 5 7
_Axe _Axe 5 1
Chidorigafuti Chidorigafuti 1 5
MeQty MeQty 0 1
hirocky hirocky 0 1
tukimi1215 tukimi1215 0 3
1028bird 1028bird 0 2