White Christmas 762 dias atrás

  • Comprimento: 7 minutos 21 segundos
  • Participantes: 31
  • Matanças: 109
  • Mortes: 132
  • nagi30 nagi30 colocou Pink Wool para Red Team
  • XTKGX XTKGX colocou Magenta Wool para Red Team

Red Team 16 Venceu

Perde Matanças Mortes
R1L4N R1L4N 16 2
1Lv 1Lv 10 6
Gyepi_ Gyepi_ 7 5
4_icy 4_icy 6 3
kurosuke1220 kurosuke1220 3 1
ShigureApricot ShigureApricot 3 5
nagi30 nagi30 2 1
Taitarou0519 Taitarou0519 2 9
UKING715 UKING715 2 3
XTKGX XTKGX 1 0
Zeully Zeully 1 0
Final_attacker Final_attacker 1 5
tunana277 tunana277 1 10
KK2539 KK2539 0 0
nyankouhei nyankouhei 0 0
Shabon_ Shabon_ 0 0

Green Team 15 Vence

Perde Matanças Mortes
nami721907 nami721907 14 1
feto_kichi feto_kichi 12 2
aoto0655 aoto0655 8 0
roomba78 roomba78 5 9
pcpokets pcpokets 4 8
tarotaro9 tarotaro9 3 1
plmmm plmmm 3 0
JustisBieber JustisBieber 2 1
oisuta oisuta 1 1
sifufu596 sifufu596 1 8
RinyaReito RinyaReito 1 6
Xtomo0623X Xtomo0623X 0 1
ishisho ishisho 0 6
sakito_ sakito_ 0 0
ryoto034 ryoto034 0 4