Mushroom Garden 906 dias atrás

  • Comprimento: 16 minutos 49 segundos
  • Participantes: 27
  • Matanças: 410
  • Mortes: 473

Blue Team 13 Vence

Perde Matanças Mortes
kazuking01 kazuking01 28 8
F_C_O_H_ F_C_O_H_ 14 4
Gumikama6223 Gumikama6223 10 11
ej_1706 ej_1706 10 14
keita117 keita117 9 24
Siitak Siitak 8 19
ryoto034 ryoto034 8 4
oMoTzu oMoTzu 6 3
EndermitePVP EndermitePVP 6 3
JapanAll JapanAll 3 7
oTzuyu oTzuyu 0 0
chibikin chibikin 0 2
IF_hoto_Kokeshi IF_hoto_Kokeshi 0 0

Red Team 14 Venceu

Perde Matanças Mortes
SakuLx SakuLx 38 20
Mirufy Mirufy 27 19
yuto_foliage yuto_foliage 25 8
Ko_kiri210 Ko_kiri210 18 12
youneko3 youneko3 7 4
m1haru_ m1haru_ 5 12
ssjkml ssjkml 5 2
kurumiru0505 kurumiru0505 5 10
akechi_kokoro akechi_kokoro 5 11
zykle_ zykle_ 3 3
Link0531 Link0531 3 15
Tom0713 Tom0713 2 12
yorimine yorimine 2 16
TACCHAN01 TACCHAN01 2 8