Return to Platform 1062 dias atrás

  • Comprimento: 5 minutos 25 segundos
  • Participantes: 26
  • Matanças: 130
  • Mortes: 149
  • Zirva Zirva colocou Purple Wool para Blue Team
  • Zirva Zirva colocou Pink Wool para Blue Team
  • zlzl zlzl colocou Lime Wool para Red Team

Blue Team 14 Venceu

Perde Matanças Mortes
F_C_O_H_ F_C_O_H_ 24 11
Zirva Zirva 14 1
japanguchon japanguchon 13 1
Aermilion Aermilion 9 4
Loxley__ Loxley__ 9 9
1PZ 1PZ 3 5
noeru0918 noeru0918 3 5
jyukki jyukki 2 0
Rintaro111 Rintaro111 1 1
YumePaPa164 YumePaPa164 0 3
nawachi nawachi 0 0
enyu0325 enyu0325 0 5
A_sya96risu A_sya96risu 0 5
pirates_luffy pirates_luffy 0 1

Red Team 12 Vence

Perde Matanças Mortes
Raze_Marble Raze_Marble 11 5
hara280 hara280 11 6
HoLySh1t_ HoLySh1t_ 9 3
rauleflaga rauleflaga 5 4
zlzl zlzl 4 6
4ccelMem0ry 4ccelMem0ry 3 6
sunrise0925 sunrise0925 2 6
garowa garowa 2 8
StarkKei StarkKei 2 7
sougo1221 sougo1221 1 7
sotaro0521 sotaro0521 0 2
kosuke999 kosuke999 0 2