Yumenoato 692 dias atrás

  • Comprimento: 5 minutos 1 segundo
  • Participantes: 23
  • Matanças: 206
  • Mortes: 224

Blue Team 10 Venceu

Perde Matanças Mortes
U_Vaa U_Vaa 35 7
dodondndodon dodondndodon 21 10
nekonero nekonero 19 11
nekopan__ nekopan__ 6 9
sizuku499 sizuku499 5 9
mikuta121 mikuta121 5 8
ryouly ryouly 3 12
toto2610 toto2610 3 10
Jeslik1 Jeslik1 3 3
kouya1248 kouya1248 2 5

Orange Team 13 Vence

Perde Matanças Mortes
PCengine PCengine 21 10
Pellicule Pellicule 16 2
Dawn_A Dawn_A 13 14
Zwiebeln Zwiebeln 12 10
Mutchan Mutchan 7 9
okakz0223 okakz0223 6 15
4_mogi 4_mogi 4 5
Kran02120 Kran02120 4 10
Kotsusosyousyou Kotsusosyousyou 3 2
mitsugoro mitsugoro 3 8
HATO1225 HATO1225 3 6
Unfictry Unfictry 3 6
shidarezakura shidarezakura 2 12