Diamond Dust 1222 dias atrás

  • Comprimento: 9 minutos 25 segundos
  • Participantes: 24
  • Matanças: 63
  • Mortes: 86
  • harutovaruto harutovaruto destruiu 11% de Emerald I para Finland
  • hara280 hara280 destruiu 92% de Major Objective para Finland
  • 191b 191b destruiu 100% de Emerald II para Finland
  • makido makido destruiu 100% de Emerald II para Soviet Union
  • makido makido destruiu 100% de Emerald I para Soviet Union

Finland 12 Venceu

Perde Matanças Mortes
Riho Riho 37 0
yoshiya917 yoshiya917 5 0
ponzu2001 ponzu2001 5 2
kanotokio kanotokio 2 1
CactusPuncher123 CactusPuncher123 1 0
naokitokyo20 naokitokyo20 1 0
191b 191b 1 2
harutovaruto harutovaruto 1 0
kairyu0411 kairyu0411 0 0
hara280 hara280 0 2
KGMURATA KGMURATA 0 1
toshikiyuki toshikiyuki 0 0

Soviet Union 12 Vence

Perde Matanças Mortes
haruyamaharuto haruyamaharuto 2 3
Japandaful Japandaful 2 10
nonakayamato nonakayamato 1 12
MiiLepaa MiiLepaa 1 5
ura351 ura351 1 2
Technoa_091 Technoa_091 1 0
makido makido 1 5
kuomami kuomami 0 0
yukkurisorape yukkurisorape 0 7
roduru roduru 0 2
jinjin08 jinjin08 0 3
Bio_Brocks Bio_Brocks 0 1