Skeleton vs Wither 818 dias atrás

  • Comprimento: 11 minutos 55 segundos
  • Participantes: 27
  • Matanças: 128
  • Mortes: 150
  • NEALEXX NEALEXX colocou Orange Wool para Skeletons
  • Dawn_A Dawn_A colocou Purple Wool para Skeletons
  • NeroTofu NeroTofu colocou Green Wool para Withers

Skeletons 14 Venceu

Perde Matanças Mortes
marubotti marubotti 11 6
Dawn_A Dawn_A 8 4
Cake1266 Cake1266 8 5
_Sn0wforest_ _Sn0wforest_ 8 3
Kazu0915 Kazu0915 7 7
ryo0915 ryo0915 6 0
NEALEXX NEALEXX 3 2
LuNatic_A_Jr LuNatic_A_Jr 2 2
ganten ganten 2 5
doradora2 doradora2 0 4
ozisankamen ozisankamen 0 2
kamatyo_ kamatyo_ 0 1
takatomokun_z takatomokun_z 0 5
5r0 5r0 0 5

Withers 13 Vence

Perde Matanças Mortes
KILL_G KILL_G 11 3
TARASAN TARASAN 11 3
NeroTofu NeroTofu 10 4
esutosia1124 esutosia1124 7 10
devil_rider devil_rider 5 2
RAI158 RAI158 5 5
MICKEY1118 MICKEY1118 4 4
fuji333 fuji333 2 8
yudk0522 yudk0522 1 3
ryuuuuusei65675 ryuuuuusei65675 1 5
rukky321 rukky321 0 0
syota123 syota123 0 1
hissa1999 hissa1999 0 8