Floating Box 4 999 dias atrás

  • Comprimento: 6 minutos 46 segundos
  • Participantes: 33
  • Matanças: 154
  • Mortes: 183

Red Team 17 Vence

Perde Matanças Mortes
_L1z _L1z 26 8
MrTAReK MrTAReK 20 6
shu2110 shu2110 6 3
NESSww NESSww 6 1
jefftkai jefftkai 5 3
hitohito10 hitohito10 4 4
aronasu aronasu 3 4
shu108 shu108 3 9
FelipeYuzo FelipeYuzo 2 11
e1deN e1deN 2 6
eigo64 eigo64 1 4
kabokabo7 kabokabo7 1 3
kouhome kouhome 1 3
toshisou toshisou 0 0
tatoka tatoka 0 3
mittantartan1221 mittantartan1221 0 0
nono1614 nono1614 0 3

Blue Team 16 Venceu

Perde Matanças Mortes
VynRuki VynRuki 17 11
_ya46_ _ya46_ 15 3
Kazu0915 Kazu0915 10 9
touma706 touma706 6 1
victoriago victoriago 6 9
Konoha0517 Konoha0517 5 8
iThedorachan iThedorachan 3 3
ranbo2525 ranbo2525 3 3
Lipton_por Lipton_por 2 5
fen0731 fen0731 2 4
TKRCHB2015 TKRCHB2015 0 7
ura0818 ura0818 0 2
mugisake mugisake 0 1
nerutube nerutube 0 1
hikari1345 hikari1345 0 3
Xkoudai Xkoudai 0 1