Sand Land 1401 dias atrás

  • Comprimento: 24 minutos 14 segundos
  • Participantes: 32
  • Matanças: 455
  • Mortes: 467

Blue Team 14 Vence

Perde Matanças Mortes
Lv27 Lv27 20 8
hurahuradoll hurahuradoll 19 33
happy4clover happy4clover 12 25
Kirikabu1129 Kirikabu1129 9 10
japanguchon japanguchon 8 3
RenovationTakumi RenovationTakumi 6 26
shunby shunby 6 11
Yomogi11037 Yomogi11037 4 8
inoshishi_ichigo inoshishi_ichigo 3 26
ryuu5963 ryuu5963 3 2
aoto0655 aoto0655 1 2
jinjin08 jinjin08 1 15
kenpanimo kenpanimo 1 10
touma706 touma706 1 3

Red Team 18 Venceu

Perde Matanças Mortes
Zeralgen Zeralgen 72 5
Endefy_ Endefy_ 49 5
captain_kaeru captain_kaeru 35 3
yoshisho yoshisho 19 3
perry0420 perry0420 17 3
I_LUE_C I_LUE_C 17 0
Fuyusuki Fuyusuki 17 10
yuki_channel yuki_channel 14 20
tatefoi tatefoi 12 11
kamukamu kamukamu 10 11
hina2 hina2 5 8
asye224 asye224 3 4
tmpro tmpro 2 5
sazaesannootouto sazaesannootouto 2 5
nachikun nachikun 2 1
supersouta supersouta 1 8
SBHRS SBHRS 0 0
Gotiusa_cocoa Gotiusa_cocoa 0 2