Bumper Crop 1404 dias atrás

  • Comprimento: 30 minutos 1 segundo
  • Participantes: 28
  • Matanças: 559
  • Mortes: 620
  • _Gate_ _Gate_ destruiu 66% de TowerCoreL para Blue Team
  • _shachi _shachi destruiu 100% de TowerCoreR para Red Team

Blue Team 14 Vence

Perde Matanças Mortes
Zyagaimo_pvp Zyagaimo_pvp 74 29
_Gate_ _Gate_ 59 37
komaro komaro 42 29
Super_Stave Super_Stave 17 11
Right_1013 Right_1013 12 32
Suketan887 Suketan887 11 14
w4s4bi_Jr w4s4bi_Jr 10 2
sugajun1186 sugajun1186 9 13
SAYOSIGURE SAYOSIGURE 7 6
jyutomac jyutomac 6 3
Reosoil Reosoil 5 23
Technoa_091 Technoa_091 5 13
Lrv Lrv 0 0
_DrTooth _DrTooth 0 3

Red Team 14 Vence

Perde Matanças Mortes
Charon_C Charon_C 55 24
_ya46_ _ya46_ 39 24
Pokky_1010 Pokky_1010 26 25
yacchan8 yacchan8 20 20
kappa_tarou kappa_tarou 17 14
tacheska tacheska 16 12
_shachi _shachi 15 21
_iwazan _iwazan 14 8
yuusaku0114 yuusaku0114 12 22
kake0407 kake0407 11 12
aya2nyan aya2nyan 7 34
naogao55 naogao55 7 8
shukichi shukichi 6 12
sloth0414 sloth0414 3 17