Mushroom Garden 1104 dias atrás

  • Comprimento: 4 minutos 23 segundos
  • Participantes: 7
  • Matanças: 19
  • Mortes: 21
  • _lce_ _lce_ colocou Lime Wool para Red Team
  • _lce_ _lce_ colocou Green Wool para Red Team

Blue Team 3 Vence

Perde Matanças Mortes
haitaka7 haitaka7 4 4
toto2610 toto2610 3 3
yuto0406 yuto0406 0 3

Red Team 4 Venceu

Perde Matanças Mortes
_lce_ _lce_ 5 3
kaguyamoti kaguyamoti 5 0
omotihakase omotihakase 2 1
kenken1859 kenken1859 0 3