Floating Box 1341 dias atrás

  • Comprimento: 4 minutos 31 segundos
  • Participantes: 16
  • Matanças: 58
  • Mortes: 71

Blue Team 8 Venceu

Perde Matanças Mortes
wasabi___ wasabi___ 11 4
soruiruna_ soruiruna_ 8 6
takumiabe takumiabe 5 3
naporeon02 naporeon02 2 0
tokonatu1 tokonatu1 2 2
shou_asai shou_asai 2 2
Shishiuri Shishiuri 2 5
myhika myhika 0 4

Red Team 8 Vence

Perde Matanças Mortes
Xx_Juno_xX Xx_Juno_xX 6 5
Avoid_Jr Avoid_Jr 4 5
yuuta828 yuuta828 4 4
KazuRyo KazuRyo 3 7
tomoking_1105 tomoking_1105 3 5
kuroei_ kuroei_ 1 0
kora0502 kora0502 1 1
REGRUS REGRUS 0 1