The Two Towers 2 1411 dias atrás

  • Comprimento: 18 minutos 46 segundos
  • Participantes: 28
  • Matanças: 204
  • Mortes: 231
  • Ri_zeA Ri_zeA colocou Magenta Wool para Red Team
  • Ri_zeA Ri_zeA colocou Pink Wool para Red Team

Blue Team 14 Vence

Perde Matanças Mortes
yukisiro_tyen yukisiro_tyen 8 6
3KE3 3KE3 7 13
Kutta112 Kutta112 6 17
ini_ ini_ 5 4
syoutakun syoutakun 3 6
yaoya808 yaoya808 2 3
pirates_luffy pirates_luffy 2 0
yuki298 yuki298 2 14
xp3587 xp3587 1 5
pongen pongen 1 5
syuto0811 syuto0811 1 11
Reo0927 Reo0927 0 0
skleton_Ashueru skleton_Ashueru 0 3
TIiZU TIiZU 0 1

Red Team 14 Venceu

Perde Matanças Mortes
MMSD_ MMSD_ 55 5
Ri_zeA Ri_zeA 38 4
sonarubono sonarubono 10 0
Imidoll Imidoll 9 0
akatuki100 akatuki100 6 1
takakeihinano takakeihinano 4 2
makumiya makumiya 4 1
yuta110 yuta110 4 7
Itzlacoliuhque Itzlacoliuhque 3 1
sibafu334 sibafu334 3 6
kazuma_yoshizumi kazuma_yoshizumi 2 1
37564KeKe 37564KeKe 1 0
keikan2015 keikan2015 1 5
ARMTKY1204 ARMTKY1204 0 4