Snow Crystal 1690 dias atrás

  • Comprimento: 10 minutos 48 segundos
  • Participantes: 26
  • Matanças: 158
  • Mortes: 194

Red Team 14 Vence

Perde Matanças Mortes
satumaimo38 satumaimo38 16 14
desco4th desco4th 10 9
mebiusu0222 mebiusu0222 10 9
Hikaru0715 Hikaru0715 9 14
TSK999 TSK999 7 10
Toppo7 Toppo7 4 2
wig1503 wig1503 3 8
kisekinosensi07 kisekinosensi07 2 2
akaichigo akaichigo 2 3
HanuMonn HanuMonn 1 0
Howait Howait 1 4
xp3587 xp3587 0 2
port65 port65 0 2
daigomorimori daigomorimori 0 6

Blue Team 12 Venceu

Perde Matanças Mortes
Endeumion Endeumion 27 5
finfin2525 finfin2525 13 4
nutaunagi nutaunagi 12 10
Suichan5959 Suichan5959 8 2
sorato06 sorato06 6 7
c56_99 c56_99 6 5
koma1 koma1 4 9
shibata shibata 3 7
toshi2310 toshi2310 2 5
JACK0821 JACK0821 0 0
hisaki139 hisaki139 0 0
silyakenohito87 silyakenohito87 0 0