Airship War 1740 dias atrás

  • Comprimento: 8 minutos 17 segundos
  • Participantes: 21
  • Matanças: 37
  • Mortes: 68

Red Team 11 Vence

Perde Matanças Mortes
nezumi_ nezumi_ 9 1
eightfour8 eightfour8 4 1
tikyuguma tikyuguma 3 1
efi_ELF efi_ELF 2 3
Mekiton Mekiton 2 2
yasuke200 yasuke200 2 3
Fujisan_marine Fujisan_marine 1 0
OutzoneSR OutzoneSR 0 2
raijinn_EXP raijinn_EXP 0 1
soraryu0328 soraryu0328 0 0
syyyyyyyyyota syyyyyyyyyota 0 0

Blue Team 10 Venceu

Perde Matanças Mortes
Levia_ Levia_ 4 1
wankowan151 wankowan151 3 3
jirosen3 jirosen3 2 1
kazuki0507 kazuki0507 2 3
toratatu86 toratatu86 1 0
koma1 koma1 1 2
nyuugyuu nyuugyuu 0 1
Pingu_jp Pingu_jp 0 0
kazuyosi kazuyosi 0 7
metoro56 metoro56 0 3