Ancient Island 1600 dias atrás

  • Comprimento: 3 minutos 24 segundos
  • Participantes: 31
  • Matanças: 78
  • Mortes: 96
  • Acid_Hama Acid_Hama colocou Pink Wool para Blue Team
  • sou52 sou52 colocou Magenta Wool para Blue Team

Red Team 16 Vence

Perde Matanças Mortes
Zts_99 Zts_99 6 5
nobutin839 nobutin839 4 5
keita0418 keita0418 3 2
yuki298 yuki298 3 7
Jynpeei0327 Jynpeei0327 3 1
mika_riru_ruka mika_riru_ruka 3 0
Wanze8 Wanze8 3 2
LAND0704LccH LAND0704LccH 2 3
hirataku hirataku 2 1
hiroshiMAX hiroshiMAX 2 4
kkukk kkukk 1 1
skeleton_z skeleton_z 1 6
koteki52 koteki52 0 0
kudamatsu kudamatsu 0 5
kiri1211 kiri1211 0 1
minamino18 minamino18 0 1

Blue Team 15 Venceu

Perde Matanças Mortes
taisei2000 taisei2000 12 7
zerorikuzo zerorikuzo 6 4
Mashumaro0258 Mashumaro0258 6 2
IROIROStar IROIROStar 5 7
Acid_Hama Acid_Hama 4 2
kitty kitty 4 2
aran915 aran915 2 2
mitsugoro mitsugoro 2 1
sou52 sou52 1 2
GT1024 GT1024 1 1
tomo370 tomo370 0 2
rinatajima rinatajima 0 1
aoiumiaoisora aoiumiaoisora 0 0
Shishiuri Shishiuri 0 0
samidare_225 samidare_225 0 0