Mysterious UFO 43日前

  • ゲーム時間: 5分
  • 参加者: 8
  • キル数: 35
  • 死亡数: 35

Orange Team 4 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
C_Geno C_Geno 5 3
Asaco_Jr Asaco_Jr 3 4
carki carki 2 4
yoshisho yoshisho 2 8

Purple Team 4 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
Nepy_chan Nepy_chan 15 1
sushi_soup sushi_soup 3 4
PacketPlayInChat PacketPlayInChat 3 7
Asaco Asaco 1 1