Mysterious UFO 348日前

  • ゲーム時間: 5分
  • 参加者: 14
  • キル数: 38
  • 死亡数: 38

Purple Team 7 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
_Yn_erbyn_ _Yn_erbyn_ 12 2
Zaki8 Zaki8 8 0
Kg_256 Kg_256 4 1
yuutorun yuutorun 2 2
rikky09 rikky09 1 4
YUKI_N1146 YUKI_N1146 0 0
Aootoo Aootoo 0 1

Orange Team 7 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
takochaaan takochaaan 4 5
N3g1_g2 N3g1_g2 3 5
enhakase enhakase 2 6
SHC SHC 1 0
hengheng811 hengheng811 1 6
U772 U772 0 0
_ohagi _ohagi 0 5