End CP 436日前

  • ゲーム時間: 5分31秒
  • 参加者: 10
  • キル数: 38
  • 死亡数: 41

Red Team 5 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
sandcotton sandcotton 6 8
OMORA_C OMORA_C 5 2
read1025 read1025 3 3
tasei25tasei tasei25tasei 2 3
Enari_kazuki_ Enari_kazuki_ 0 0

Blue Team 5 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
K_Shizuku K_Shizuku 9 4
kotomii kotomii 4 5
kurokonbu kurokonbu 4 5
YattinO YattinO 2 5
Soviet_Lenin Soviet_Lenin 0 0