Sanctuary 464日前

  • ゲーム時間: 1分36秒
  • 参加者: 20
  • キル数: 19
  • 死亡数: 24
  • T4K4H1R0 T4K4H1R0Red TeamのCoreを破壊しました。

Blue Team 10 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
Chicken_Ra_men Chicken_Ra_men 6 0
T4K4H1R0 T4K4H1R0 2 0
amata1219 amata1219 2 1
MichaelOkada MichaelOkada 1 1
hitsujin hitsujin 0 2
mifuu mifuu 0 0
sensen213151812 sensen213151812 0 0
ahaha_hennnakao ahaha_hennnakao 0 1
HIRYU07081939_jp HIRYU07081939_jp 0 2
daiya_113 daiya_113 0 1

Red Team 10 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
nemono nemono 4 1
M1kA6a_ M1kA6a_ 3 2
Herchan Herchan 1 1
PassiveKun PassiveKun 0 2
kensuke0531 kensuke0531 0 0
Hi_bi_ki Hi_bi_ki 0 1
Mukakin Mukakin 0 1
SAISEN_C SAISEN_C 0 1
akan325 akan325 0 1
shionori777 shionori777 0 1