Tet Land 900日前

  • ゲーム時間: 11分37秒
  • 参加者: 6
  • キル数: 106
  • 死亡数: 107

Green Team 3 敗北

プレイヤー キル数 死亡数 発射数 命中数
yamazakura yamazakura 24 28 725 24
momijiriver momijiriver 11 17 429 11
kazumn2 kazumn2 8 12 136 8

Purple Team 3 勝利

プレイヤー キル数 死亡数 発射数 命中数
shop_ shop_ 29 20 523 29
akihideko akihideko 23 8 561 23
yacchan8 yacchan8 11 15 339 11