TETRIS Block 1111日前

  • ゲーム時間: 30分2秒
  • 参加者: 36
  • キル数: 633
  • 死亡数: 763

Blue Team 18 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
Resonote Resonote 65 41
ryoryo1 ryoryo1 31 32
MArpEggy0 MArpEggy0 29 13
carki carki 23 19
manato225 manato225 15 32
iro_color16 iro_color16 13 25
horipi_PVP horipi_PVP 13 14
Zirva Zirva 10 3
keke_egg keke_egg 9 15
AnotherHAL AnotherHAL 6 11
RenovationTakumi RenovationTakumi 5 2
Yukimidaifuku0 Yukimidaifuku0 3 5
goemonn0504 goemonn0504 3 3
hime_chama hime_chama 3 11
kurimasa0123 kurimasa0123 2 4
Torimame0216 Torimame0216 1 1
harufuuu harufuuu 1 3
Pen_1715 Pen_1715 1 0

Red Team 18 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
QZ66 QZ66 62 20
inazumario321 inazumario321 60 29
syobonPVP syobonPVP 50 24
ChNuchan ChNuchan 37 25
La_Z La_Z 19 12
hpottertaku hpottertaku 16 14
DatemakiMC DatemakiMC 12 6
silver753 silver753 11 15
hk64 hk64 11 14
Tantar1478 Tantar1478 5 5
Kaitoh_Kid Kaitoh_Kid 4 2
yukky1999 yukky1999 3 4
sharudo001 sharudo001 2 6
perokichi2006 perokichi2006 1 2
HopStep HopStep 0 1
taiki207 taiki207 0 8
MrYiZuZz MrYiZuZz 0 0
0126taku 0126taku 0 7