Diamond Dust 1020日前

  • ゲーム時間: 6分49秒
  • 参加者: 27
  • キル数: 57
  • 死亡数: 72
  • Shot0603 Shot0603Soviet UnionでEmerald IIを11%破壊しました。
  • Shot0603 Shot0603Soviet UnionでEmerald Iを22%破壊しました。
  • chihaya777 chihaya777FinlandでEmerald Iを33%破壊しました。
  • mushroom_39 mushroom_39FinlandでEmerald IIを11%破壊しました。
  • Ko_kiri210 Ko_kiri210FinlandでMajor Objectiveを42%破壊しました。

Soviet Union 14 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
gamer_909 gamer_909 6 3
H_suiso H_suiso 3 3
Shot0603 Shot0603 2 2
MICKEY1118 MICKEY1118 1 1
KRISTFFER_Jr KRISTFFER_Jr 1 0
black8610 black8610 1 3
kurimasa0123 kurimasa0123 1 0
_spr___jr _spr___jr 1 3
LeEpicFaces LeEpicFaces 1 0
YuKau YuKau 0 4
UmebosiTarou UmebosiTarou 0 3
japanjn japanjn 0 6
nonakayamato nonakayamato 0 2
kujyou76 kujyou76 0 6

Finland 13 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
bassan0719 bassan0719 12 1
Hg_79 Hg_79 9 0
koki0708 koki0708 4 4
te1ra2_3 te1ra2_3 3 2
Ko_kiri210 Ko_kiri210 3 0
Bangarang_ Bangarang_ 2 2
noa1026 noa1026 2 0
masyunaka masyunaka 1 0
kattuu kattuu 1 0
natadekoko2 natadekoko2 1 1
chihaya777 chihaya777 0 4
Yando_ Yando_ 0 1
mushroom_39 mushroom_39 0 4