Mushroom Garden 1180日前

  • ゲーム時間: 14分58秒
  • 参加者: 20
  • キル数: 283
  • 死亡数: 305
  • DataErr0r DataErr0rRed TeamLime Woolを設置しました。
  • DataErr0r DataErr0rRed TeamGreen Woolを設置しました。

Red Team 10 勝利

プレイヤー キル数 死亡数
keita32 keita32 25 20
DataErr0r DataErr0r 24 9
Syouta34 Syouta34 20 24
Uch1ks Uch1ks 20 13
simahiro simahiro 5 14
yukiya11 yukiya11 5 10
RK_0011 RK_0011 4 7
tamiyoshi1003 tamiyoshi1003 4 2
_Tun4y _Tun4y 3 3
ll45l4 ll45l4 0 1

Blue Team 10 敗北

プレイヤー キル数 死亡数
Dawn_A Dawn_A 35 12
ShotaKanemaru ShotaKanemaru 18 18
SSPACC_jr SSPACC_jr 15 7
xz_hetakuso xz_hetakuso 10 10
astronauthirai astronauthirai 10 20
team203 team203 8 15
warugaki01 warugaki01 6 7
zoido555 zoido555 6 20
Ecu13me5s Ecu13me5s 1 0
alt_tkg alt_tkg 1 3