The Two Towers 190 days ago

  • Length: 2 minutes 20 seconds
  • Participants: 9
  • Kills: 6
  • Deaths: 8
  • SakuLx SakuLx destroyed 100% of TowerCoreR for Blue Team
  • Ares_3s Ares_3s destroyed 100% of TowerCoreL for Blue Team

Blue Team 5 Win

Player Kills Deaths
SakuLx SakuLx 3 0
RuVaSh RuVaSh 1 0
densya0504 densya0504 0 1
koromoken729 koromoken729 0 0
Ares_3s Ares_3s 0 1

Red Team 4 Lose

Player Kills Deaths
46wakuwak87 46wakuwak87 1 1
SHC SHC 1 1
kakukakutaiki kakukakutaiki 0 0
KuroGomama KuroGomama 0 2