Arowana 841 days ago

  • Length: 5 minutes
  • Participants: 13
  • Kills: 35
  • Deaths: 35

Lime Team 7 Lose

Player Kills Deaths
debitama33_4 debitama33_4 10 3
masha00 masha00 4 2
nagasuk_1199 nagasuk_1199 2 4
KiTi009 KiTi009 1 0
RISUAO RISUAO 1 3
taiyaki23 taiyaki23 0 0
teruzonesu teruzonesu 0 5

Purple Team 6 Win

Player Kills Deaths
natuakihiro natuakihiro 5 0
takashi_114514 takashi_114514 5 5
horihori415 horihori415 5 7
PONpon_S PONpon_S 2 5
Gon0531 Gon0531 0 0
MITSUBA2006 MITSUBA2006 0 1