Outpost 1418 days ago

  • Length: 10 minutes 11 seconds
  • Participants: 37
  • Kills: 397
  • Deaths: 419

Blue Team 19 Win

Player Kills Deaths
_Ice_Jr_Jr_Jr_Jr _Ice_Jr_Jr_Jr_Jr 50 33
lucky_lucky lucky_lucky 28 13
Technoa_091 Technoa_091 17 17
i3sy i3sy 14 10
shihonatu shihonatu 13 15
ryouma1018 ryouma1018 12 19
iikun iikun 12 17
Mikkun Mikkun 11 13
edamame0125 edamame0125 8 12
ryoppi ryoppi 4 7
okahijiki okahijiki 3 4
inorix inorix 3 5
kawakyo5 kawakyo5 2 5
tutinoko7726 tutinoko7726 2 6
himaginnn himaginnn 2 5
knightgo knightgo 2 2
keita7 keita7 1 5
oshiiku oshiiku 1 4
kunihito kunihito 0 5

Red Team 18 Lose

Player Kills Deaths
sudon sudon 32 16
CafeMocha_moka CafeMocha_moka 27 19
Grad_ Grad_ 25 26
neymar716 neymar716 23 4
mason00617 mason00617 19 15
mugichoko_625 mugichoko_625 13 6
Riku1054 Riku1054 10 9
jyutomac jyutomac 9 8
Rindoor Rindoor 9 17
Black_crrant Black_crrant 8 1
margaretto_alto margaretto_alto 7 9
TIKETIKE TIKETIKE 6 5
kairo0723 kairo0723 4 6
asye224 asye224 4 7
Akiki1105 Akiki1105 4 1
sou_tomo sou_tomo 4 9
baum59 baum59 3 24
JinSuzuki JinSuzuki 0 1