Altertum 1586 days ago

  • Length: 12 minutes 59 seconds
  • Participants: 24
  • Kills: 171
  • Deaths: 193

Red Team 12 Lose

Player Kills Deaths
shihata shihata 17 12
ogumitsu ogumitsu 11 10
santamaria63 santamaria63 7 0
Nao0070 Nao0070 6 9
shirokumakuntaro shirokumakuntaro 5 5
HIROAKING HIROAKING 3 6
akumelo akumelo 3 6
Tak_o Tak_o 2 2
Fuyumasa Fuyumasa 2 4
misato2013 misato2013 2 10
aisu1 aisu1 0 0
MoonlightEchigo MoonlightEchigo 0 6

Blue Team 12 Win

Player Kills Deaths
Natu_Jr Natu_Jr 20 4
cocacola0327 cocacola0327 12 15
ryokucha_tea ryokucha_tea 11 1
lemon_Fn lemon_Fn 11 8
PVP_HARU629 PVP_HARU629 10 3
vesta0803 vesta0803 7 6
renntenn renntenn 5 5
hibiki_Ghasts hibiki_Ghasts 4 2
shozouinoue shozouinoue 3 10
__Artyom__ __Artyom__ 1 0
Technoa_091 Technoa_091 0 0
yushayakitori yushayakitori 0 0