Altertum 1726 days ago

  • Length: 5 minutes 13 seconds
  • Participants: 16
  • Kills: 51
  • Deaths: 62

Red Team 8 Win

Player Kills Deaths
akatsuno8120 akatsuno8120 8 2
kurodama111 kurodama111 5 4
Mono_Suter Mono_Suter 3 4
ryosuika7085 ryosuika7085 3 1
hirunek0 hirunek0 3 5
taketo1218 taketo1218 2 5
toranekosuke1026 toranekosuke1026 1 0
shogo0410 shogo0410 0 5

Blue Team 8 Lose

Player Kills Deaths
Canon0318 Canon0318 8 0
Aslan1223 Aslan1223 5 5
Samurai_2525 Samurai_2525 5 4
ryouyasano ryouyasano 3 2
zakku_08 zakku_08 2 0
c_viola0721 c_viola0721 1 3
0008_____yay 0008_____yay 0 0
maguro1025 maguro1025 0 4