Airship War 1837 days ago

  • Length: 4 minutes 25 seconds
  • Participants: 14
  • Kills: 14
  • Deaths: 24

Blue Team 7 Win

Player Kills Deaths
memory280 memory280 4 3
plastic_v plastic_v 2 0
YOMITI1225 YOMITI1225 2 0
JIROGGG JIROGGG 1 2
rokusasu103 rokusasu103 0 0
SENSEI_3 SENSEI_3 0 0
hayate916 hayate916 0 0

Red Team 7 Lose

Player Kills Deaths
naomikmr naomikmr 2 1
_terataku_ _terataku_ 1 1
kouta1127 kouta1127 0 0
hiro_pon_05 hiro_pon_05 0 1
Zassou_69 Zassou_69 0 0
yozakura000 yozakura000 0 2
tomoo0425 tomoo0425 0 0