Diamond Dust 1299 dias atrás

  • Comprimento: 10 minutos 56 segundos
  • Participantes: 29
  • Matanças: 88
  • Mortes: 130
  • Rem_Chino Rem_Chino destruiu 100% de Emerald II para Finland
  • Rem_Chino Rem_Chino destruiu 77% de Emerald I para Finland
  • Koji413 Koji413 destruiu 100% de Major Objective para Finland
  • aoi927 aoi927 destruiu 77% de Emerald I para Soviet Union
  • big810 big810 destruiu 100% de Emerald II para Soviet Union

Finland 15 Venceu

Perde Matanças Mortes
Diamond_Dogs01 Diamond_Dogs01 10 3
Crowdia Crowdia 7 0
fiore123 fiore123 7 0
Koji413 Koji413 5 11
fuujinwolf fuujinwolf 5 2
hiroto510 hiroto510 2 5
Rem_Chino Rem_Chino 1 0
_Kito _Kito 1 1
momonga0 momonga0 1 0
mikihiro mikihiro 0 1
airousan airousan 0 1
Hayate16 Hayate16 0 4
kiri_drago kiri_drago 0 0
Ruka114 Ruka114 0 4
nag753 nag753 0 0

Soviet Union 14 Vence

Perde Matanças Mortes
sura1118 sura1118 11 4
neymar716 neymar716 9 6
namatako namatako 4 7
kinoko_santa kinoko_santa 3 1
aoi927 aoi927 3 6
niku29 niku29 2 1
tokorotenten tokorotenten 1 0
manato225 manato225 1 2
_RYUKI _RYUKI 1 2
rintarouteriyaki rintarouteriyaki 0 2
big810 big810 0 9
recycle0819 recycle0819 0 6
HATO1225 HATO1225 0 1
Yuurun624 Yuurun624 0 0