Tet Land 1426 dias atrás

  • Comprimento: 16 minutos 27 segundos
  • Participantes: 8
  • Matanças: 110
  • Mortes: 112

Green Team 4 Vence

Perde Matanças Mortes Tiros Acerto
Noritama0620 Noritama0620 9 20 229 9
meg1018 meg1018 8 5 207 8
nori2 nori2 4 5 61 4
yuuki_m yuuki_m 2 5 41 2

Purple Team 4 Venceu

Perde Matanças Mortes Tiros Acerto
wkwk3_ wkwk3_ 10 6 244 10
yuusei141 yuusei141 8 11 373 8
ryoma4160 ryoma4160 6 7 115 6
Akira_Sekiguchi Akira_Sekiguchi 0 3 14 0