Struggle Planet 1445 days ago

  • Length: 3 minutes 19 seconds
  • Participants: 13
  • Kills: 6
  • Deaths: 19
  • Konia_PvP Konia_PvP placed Light Blue Wool for the Blue Team
  • tyeveone tyeveone placed Pink Wool for the Red Team
  • aporo256 aporo256 placed Magenta Wool for the Red Team

Blue Team 7 Lose

Player Kills Deaths
_wakanan_ _wakanan_ 0 0
shogo_m shogo_m 0 0
kenken1859 kenken1859 0 0
seitaro777 seitaro777 0 0
Konia_PvP Konia_PvP 0 1
kazuki24 kazuki24 0 2
kaerunoike kaerunoike 0 0

Red Team 6 Win

Player Kills Deaths
Dgrp2_nt Dgrp2_nt 2 0
tyeveone tyeveone 1 0
aporo256 aporo256 1 1
Issei322 Issei322 0 1
MITUYAGOGO MITUYAGOGO 0 0
dai08231130 dai08231130 0 0